جزیره قشم

جزیره قشم
قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس می‌باشد ودر چند کیلومتری ساحل جنوبی ایران که مقابل شهر بند عباس قرار دارد، واقع شده است. این جزیره استان هرمزگان که در