بالی پایتخت کجاست

بالی پایتخت کجاست

بالی پایتخت کجاست
جزیره بالی یکی از محبوب ترین جزایر در جنوب شرق آسیا است در بین ایرانیان و جهانیان.
این جزیره یکی از استان های کشور بزرگ اندونزی است

جاذبه های اندونزی

جاذبه های اندونزی

جاذبه های اندونزی
اندونزی بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان، با ۱۸۳۳۰ جزایر که ۶۰۰۰ از آنها مسکونی است، می باشد که دارای جاذبه های فراوانی تحت عنوان جاذبه های اندونزی