هتل مدینه الرضا

هتل مدینه الرضا

هتل مدینه الرضا در مشهد
هتل مدینه الرضا هتلی در نزدیکی حرم مطهر امام رضا ( ع ) با امکانات فوق العاده می باشد که می توانید از امکانات بی

2 آرامگاه تاریخی در مشهد

2 آرامگاه تاریخی در مشهد کدام اند؟
2 آرامگاه تاریخی در مشهد، یکی به نام آرامگاه میرزا ابراهیم و دیگری آرامگاه پیرپالاندوز است.
آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی را دیده اید؟

خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد در فرودگاه شهید هاشمی
خطوط هوایی مشهد ،فرودگاهی بین‌المللی است که در مشهد، خراسان رضوی، ایران قرار دارد.
این فرودگاه همچنین به عنوان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشم