هتل رویال گاردن

هتل رویال گاردن

هتل رویال گاردن در لبنان
هتل رویال گاردن در لبنان ، در مرکز بیروت، 801 متر فاصله از دانشگاه آمریکایی قرار دارد. این اتاق های مدرن دارای تلویزیون ال سی