دریای سیاه

دریای سیاه

منطقه دریای سیاه
دریای سیاه در استانبول
دریای سیاه ( ترکی : Karadeniz Bölgesi ) این دریا توسط منطقه مرمره به سمت غرب، منطقه آناتولی مرکزی به جنوب، منطقه آناتولی