کاخ پورفیروجنیتوس در استانبول

کاخ پورفیروجنیتوس در استانبول

کاخ پورفیروجنیتوس در استانبول
کاخ پورفیروجنیتوس در استانبول

برای اطلاع از تور استانبول در سایت فیکس تراولز کلیک کنید.
کاخ پورفیروجنیتوس (یونانی: τo παλάτi τoῦ)، معروف به ترکی به نام  Sarayi (کاخپادشاه)، .
یک کاخ بیزانسی در شمال غربی شهر قدیمی قسطنطنیه(ترکیه امروزی، استانبول)است.
این کاخ به همراه خرابه‌های کاخ Byzantine وخرابه‌های کاخ بزرگ قسطنطنیه با substructures بازمانده آن، mosaicsبازیابی
شده و قسمت standing palace)، و یکی از معدود نمونه‌هاینسبتا دست‌نخورده معماری سکولار بیزانسی در جهان، حفظ شده‌است.
معماری پورفیروجنیتوس
کاخ یک ساختمان