شهربازی ژوراسیک استانبول

شهربازی ژوراسیک استانبول

شهربازی ژوراسیک استانبول
معرفی شهربازی ژوراسیک استانبول ترکیه

جهت اطلاع از تور استانبول به سایت فیکس تراولز مراجعه کنید.
پارک ژوراسیک
از نظر بسیاری، بهترین موزه دایناسور در جهان