آنتالیا پارک آبی

آنتالیا پارک آبی

آنتالیا پارک آبی
آنتالیا شهری ساحلی است و به دلیل وجود آب های بی کران دریای مدیترانه و همچنین آب و هوای خوب تفریحات ساحلی در آن بسیار رواج دارد

آنتالیا پرواز مستقیم

آنتالیا به تهران

آنتالیا به تهران
فرودگاه آنتالیا AYT فرودگاه اصلی شهر است که همه پروازها از ایران در آن توقف دارند و بالعکس بخشی از پرواز ها به تهران از این فرودگاه