آنتالیا

آنتالیا

آنتالیا
در این مقاله واحد پول ترکیه را معرفی می کنیم و  با رِنج قیمت ها در آنتالیا آشنا خواهیم ساخت .برای سفر شخصی یا به وسیله تور آنتالیا ،

آنتالیا چگونه شهری است؟ 5

آنتالیا چگونه شهری است؟

آنتالیا چگونه شهری است؟
در گذشته گردشگری در کشور ترکیه علاوه بر آسیا در کل جهان شهرت یافته.کشور ترکیه به دلیل آب وهوای بسیار عالی و امکانات تفریحی و رفاهی