استان آرماویر

استان آرماویر

استان آرماویر
خب بعد بررسی هتل های کشور ارمنستان امروز قصد معرفی استان های این کشور رو داریم استان آرماویر (Armavir) است.
 معرفی مختصر استان
خب از بین 11استان ارمنستان10تایی آن