هتل درویش مشهد

هتل درویش مشهد

هتل درویش مشهد چند ستاره دارد؟
هتل درویش مشهد، این هتل که در مجاورت مقبره مقدس امام رضا قرار دارد، یکی از اعضای برجسته خانواده مرفه است که به دنبال