زندگی در دبی

زندگی در دبی

زندگی در دبی چگونه است ؟

امارات در شمال شرقی عربستان واقع شده است. این کشور کوچک 83600 کیلومتر وسعت دارد و پایتخت آن ابوظبی است که بالغ بر