بازار آراستا استانبول

بازار آراستا استانبول

بازار آراستا استانبول
بازار آراستا استانبول
بازار آراستا یک بازار سنتی کوچک و ساده در استانبول است.
بازار آراستا در بخش جنوب شرقی مسجد کبود واقع شده و شامل مغازه‌های