برج (Kizkulesi) دختر استانبول

برج Kizkulesi دختر استانبول

 آشنایی  با برج Kizkulesi دختر استانبول
برج (Kizkulesi) دختر استانبول برج دختر از دوره قرون‌وسطی بیزانس ساخته شده است.که بر روی یک جزیره کوچک واقع در ورودی جنوبی تنگه بسفر