بورک مخصوص استانبول

بورک مخصوص استانبول

بورک مخصوص استانبول
بورک مخصوص استانبول
بورک یکی از سنتی ترین غذاهای، شیرینی است که هنوز هم در سراسر ترکیه از آن لذت می برند.

برای اطلاع از تور