کاخ بوکولیون استانبول

کاخ بوکولیون استانبول

کاخ بوکولیون استانبول (یونانی: Boυkoλέωv)یا Bucoleon یکی از کاخ های بیزانس در قسطنطنیه بود (نام قدیمی استانبول در ترکیه).
کاخ بوکولیون استانبول در ساحل دریای مرمره واقع در جنوب ترکیه و شرق