مرکز خرید سفیر (Sapphire)

مرکز خرید سفیر (Sapphire)

مرکز خرید سفیر(Sapphire) استانبول
مرکز خرید سفیر (Sapphire) یکی از بلند ترین ساختمان های واقع در شهر استانبول می باشد و در مرکز شهر استانبول قرار دارد.

در این مقاله