دانشگاه قاضی ترکیه

دانشگاه قاضی ترکیه

دانشگاه قاضی ترکیه
دانشگاه قاضی ترکیه

برای اطلاع از تور استانبول در سایت فیکس تراولز کلیک کنید.
دانشگاه قاضی یک دانشگاه عمومی است که در شهر آنکارا ترکیه واقع