دبی مال 1

دبی مال

دبی مال
دبی شهری که اصلا با 100 سال قبلش قابل مقایسه نیست . پیشرفت زیادی کرده است . این شهر همچنین آوازه و شهرت بسیار بالایی در بین گردشگران