دبی شهر کجاست؟

دبی شهر کجاست؟

آیا میدانید دبی شهر کجاست؟
شهر دبی در کشور امارات متحده عربی، در خاورمیانه واقع شده است.
دبی بدون شک معروف ترین و بزرگ ترین شهر امارات متحده عربی است.

دبی شهره یا کشور؟

دبی شهره یا کشور؟

دبی شهره یا کشور؟
دبی شهره یا کشور؟ :دبی در جنوب کشور پهناور ایران و در امارات متحده عربی قرار دارد. که پرجمعیت­ترین و
موفق ­ترین شهر امارات متحده عربی