دبی چگونه دبی شد 1

دبی چگونه دبی شد

دبی چگونه دبی شد
با ما در مجله ی گردشگری فیکس تراولز همراه باشید تا به این مسأله که دبی چگونه دبی شد بپردازیم .
چند سال قبل دبی یک بیابان