آنتالیا چه خبر

آنتالیا چه خبر

آنتالیا چه خبر ؟
شهر زیبا و ساحلی آنتالیا که روزهایی آفتابی و شب هایی آرام همچون مدیترانه دارد، دارای جمعیتی جوان میباشد و اولین اقامتگاه های کشور ترکیه در