مسجد سلیمانیه

مسجد سلیمانیه

مسجد سلیمانیه استانبول را بشناسیم
مسجد سلیمانیه Sylmanyh یکی از  مساجد معروف شهر استانبول ترکیه محسوب میشود .
بنای  مسجد mosque به سال های 1550 تا 1557  زمان عثمانی باز میگردد.