جمعیت استانبول

جمعیت استانبول

جمعیت استانبول در ترکیه
جمعیت استانبول
استانبول بزرگترین شهر ترکیه و قلب کشور است.

برای اطلاع از تور استانبول در سایت فیکس تراولز کلیک کنید.
این شهر همچنین یکی