دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول
دانشگاه استانبول
دانشگاه استانبول یک دانشگاه برجسته ترکیه‌ای است که در استانبول واقع شده‌است.
محوطه اصلی این دانشگاه در مجاورت میدان بِیازیت و در مرکز شهر و واقع در