شهر ارمنستان

شهرهای ارمنستان

شهرهای ارمنستان
امروز به بخش دوم شهرهای ارمنستان(Armenia) رسیدیم پس با ما همراه باشید.
 
گاوار
اولین شهری که میخواهیم در بخش شهرهای ارمنستان(Armenia) بررسی کنیم شهر گاوار است.
شهر