شهر های ارمنستان

شهر های ارمنستان

شهر های ارمنستان
امروز میخواهیم شما را با شهر های ارمنستان(Armenia) آشنا کنیم البته قبل این درمورد استان های ارمنستان حرف زدیم.
 
شهر مغری
یک شهر درکشور ارمنستان(Armenia) است که در استان سیونیک قرار دارد.