مسجد Bodrum در استانبول 1

مسجد Bodrum در استانبول

مسجد Bodrum در استانبول
مسجد Bodrum در استانبول
مسجد بودروم  (ترکی: Bodrum Camii، یا Mesih Pasa Camii )در استانبول ترکیه یک کلیسای ارتدوکس شرقی است که توسط عثمانی به مسجد بودروم