مسجدشیخ طوسی 1

مسجدشیخ طوسی

مسجدشیخ طوسی
در این بخش قصد داریم مسجدشیخ طوسی Sheikh Tusi را معرفی کنیم .
شیخ طوسی Sheikh Tusiدر رمضان ۳۸۵ هجری قمری، ۴ سال پس از وفات شیخ صدوق در طوس یکی از شهرهای مهم خراسان متولد شد.