مسجد Camlica در استانبول

مسجد Camlica در استانبول

مسجد Camlica در استانبول
مسجد Camlica در استانبول
مرتفع‌ترین نقطه استانبول تپه جاملیجا است.
جهت اطلاع از تور استانبول کلیک کنید.
و ارتفاع آن در حدود ۲۸۸ متر است.
نخست‌وزیر رجب