مسجد سلطان عثمانی استانبول

مسجد سلطان عثمانی استانبول

مسجد سلطان عثمانی استانبول
مسجد سلطان عثمانی استانبول (ترکی: Eyup سلطان Camii)در ناحیه Eyup از استانبول، خارج از دیواره‌ای شهر نزدیک دماغه طلایی واقع شده‌است.
قدمت این ساختمان از اوایل