مسجد سناکالار استانبول

مسجد سناکالار استانبول

مسجد سناکالار استانبول
مسجد سناکالار استانبول ترکیه در محله بویوک در اطراف استانبول می باشد.
توسط مهندس معمار Emre Arolat ساخته شده‌است.

جهت اطلاع از تور استانبول به سایت فیکس