مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول ترکیه
مسجد شاهزاده استانبول، توسط سلطان سلیمان اول به یاد پسر بزرگش توسط Hurrem، شاهزاده مهمت که در سن ۲۱ سالگی در سال smallpox درگذشت ساخته شد.