مسجد شیخ انصار 1

مسجد شیخ انصار

مسجد شیخ انصار
امروز میخواهیم درباره مسجد شیخ انصار mosqueبرای شما دوستان عزیز بگیم پس ما در این بخش همراه باشید.
شیخ مرتضی بن محمدامینSheikh در ۱۸ ذی‌الحجه، عید غدیر، سال ۱۲۱۴ هجری قمری در دزفول به