مسجد یلدیز (Yildiz) در استانبول

مسجد یلدیز (Yildiz) در استانبول

مسجد یلدیز (Yildiz) در استانبول
مسجد یلدیز (Yildiz) در استانبول
محله یلدیز منطقه‌ای است که در منطقه بشیکتاش استانبول ترکیه واقع شده‌است.
این محله شامل برخی از مکان‌های شناخته‌شده تاریخی