مسجد Sisli (سیسیلی) استانبول

مسجد Sisli (شیشیلی) استانبول

مسجد Sisli (سیسیلی) استانبول
مسجد Sisli (سیسیلی) استانبول
منطقه شیشلی استانبول یکی از معروفترین مناطق توریستی استانبول میباشد که مورد توجه اکثر گردشگران است. دسترسی راحت به دیدنی های و