مرکز خرید کروسل (Carousel)

مرکز خرید کروسل (Carousel)

مرکز خرید کروسل (Carousel) استانبول
ترکیه کشوری با پیشینه بسیار کهن و مردمانی سخت‌کوش و فعال می باشدکه روز به روز مدرن تر می شود.
این کشور طی سالیان طولانی