مرکز خرید کانیون (Kanyon)

مرکز خرید کانیون (Kanyon)

مرکز خرید کانیون (Kanyon) استانبول
مرکز خرید کانیون (Kanyon) را بیشتر بشناسیم.
Kanyon ( به معنای کانیون در ترکی ) .
یک مجتمع چند منظوره واقع در خیابان Buyukdere در