جزیره پرنس در استانبول

جزیره پرنس در استانبول

جزیره پرنس در استانبول
جزیره پرنس در استانبول
جزیره بویوکادا که به جزیره پرنس معروف است، یکی از 9 جزیره به اصطلاح پرنس است که در دریای مرمره در نزدیکی