مسجد گوهرشاد

مسجد گوهرشاد در مشهد

مسجد گوهرشاد در مشهد را بهتر بشناسیم
مسجد گوهرشاد در مشهد ، یک مسجد قدیمی در مشهد در استان خراسان رضوی است که امروزه به عنوان یکی از سالن های نماز