ورنیساژ ایروان 1

ورنیساژ ایروان

ورنیساژ ایروان
درست در مرکز ایروان (Yerevan) در نزدیکی میدان جمهوری، یک نمایشگاه رنگارنگ “Vernissage”ورنیساژ ایروان وجود دارد.
محل مورد علاقه همه گردشگران و مهمانان ارمنستان (Armenia).
هنرمندان، صنعتگران، جواهرات