پارک ببک در استانبول

پارک ببک در استانبول

پارک ببک در استانبول
پارک ببک در استانبول
تنها یک مکان وجود دارد که وقتی در بسفر هستید، به آن اشاره می‌شود: پارک ببک، استانبول.
 
از روستای ماهیگیری ببک