آیا مشهد فرودگاه دارد؟

آیا مشهد فرودگاه دارد؟

بنظرتان آیا مشهد فرودگاه دارد؟
سوالی که در ذهن بعضی مسافران برای سفر به مشهد را درگیر خود کرده این است که  آیا مشهد فرودگاه دارد؟
چرا این سوال مطرح می شود

خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد در فرودگاه شهید هاشمی
خطوط هوایی مشهد ،فرودگاهی بین‌المللی است که در مشهد، خراسان رضوی، ایران قرار دارد.
این فرودگاه همچنین به عنوان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشم