پیست اسکی شیرباد

پیست اسکی شیرباد

پیست اسکی شیرباد در مشهد
پیست اسکی شیرباد در مشهد مکانی فوق العاده برای تفریح و لذت بردن از اسکی روی برف
زمستان برای بسیاری از بخش‌های جالب سال است.