کلیسای سنت جورج استانبول

کلیسای سنت جورج استانبول

آشنایی با کلیسای سنت جورج استانبول
کلیسای سنت جورج استانبول را بیشتر بشناسیم
این کلیسا تأثیر نئو کلاسیک را نشان می دهد که کاملا متمایز از کلیساهای ارتدکس در سبک بیزانس