کلیسای کاتولیک سنت آنتونی

کلیسای کاتولیک سنت آنتونی

کلیسای کاتولیک سنت آنتونی در استانبول
کلیسای سنت آنتونی در خیابان استقلالِ استانبول واقع شده‌است.
کلیسای سنت آنتونی بین سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ ساخته شده‌است.
این کلیسا که از بزرگ‌ترین