کلیسا سنت تریادا در استانبول

کلیسا سنت تریادا در استانبول

کلیسا سنت تریادا در استانبول
کلیسا سنت تریادا در استانبول
کلیسای ارتدوکس یونانی Triada، استانبول
Metropolis اسقف اعظم قسطنطنیه
The Triada (“تثلیث مقدس”؛ یونانی: Iερoς Nαoς Aγiας، translit. Ieros Naos