مجموعه کوهسنگی در مشهد

مجموعه کوهسنگی در مشهد

توضیحاتی در مورد مجموعه کوهسنگی در مشهد
قدیمی ترین مکان گردشگری در شهر مشهد ، مجموعه کوهسنگی در مشهد می باشد .
جالب است بدانید که این مکان تفریحی بین