گرند هتل ایروان

گرند هتل ایروان

گرند هتل ایروان
در بخش بررسی هتل های ارمنستان به هتل گرند هتل ایروان(Grand Hotel Yerevan) رسیدیم.
معرفی هتل
این هتل در سال ۱۹۲۶ با ۴ طبقه و ۱۰۴ اتاق